Anne Babalar: Ortaklarımız

Eltern: Unsere Partner

Anne babalarla bir işbirliği Elbkinder’in hedefidir. Anne babalar, çocukların eğitiminde bizim vazgeçilmez ortaklarımızdır. Çalışmalarımızın gelişmesi için, hem tek tek anne babalar, hem de anne babalar temsilcileri önemli muhataplarımızdır.

Anne baba olarak çocuğunuzu en iyi siz tanırsınız. Bu yüzden sizin görüşünüzü alıp, sizden yardım isteriz. Eğitimciler, düzenli bir şekilde faaliyetler ve çocuğunuzun yuvadaki gelişmesi hakkında bilgi verirler – ya çocukların getirilip götürüldüğünde, ya da daha önce randevu yapılarak ayarlanmış rahat bir görüşmede. Grubun bütün anne babaları, düzenli aralıklarla yapılan veliler toplantılarına davet edilirler.

Çalışmalarımız hakkındaki düşünceleriniz, bizim için çok önemlidir. Önerileriz için minnettarız. Anne babaların, çalışmalarımızı desteklemelerinden de memnun kalırız – örneğin el sanat becerilerinizden veya şenlik ve gezilerde yardımınızdan. Anne babalar tabii ki yuvada iş görmek zorunda değildirler ve bunun için “hafif de olsa bir baskı” yapılmaz. Biz biliyoruz ve kabul ediyoruz ki, anne babaların birçoğu çalıştıkları için ve başka yükümlülüklerden dolayı yardım etmek için vakit ayırma imkanları bulamıyorlar.

Veliler toplantılarında her bir grup ve bölüm için anne babalar temsilcileri seçilir. Bütün grupların anne babalar temsilcileri, birlikte yuvanın veliler komisyonunu oluştururlar. Anne babalar temsilcileri ve veliler komisyonu, yuvanın eğitimcileri ve müdürü için önemli muhatap kişilerdir. Onlarla, çocukların bakımı ile ilgili pedagojik ve düzenleme konular görüşülür ve yuva çalışmalarındaki değişiklikler daha önceden konuşulur.

Eyalet Veliler Komisyonu (LEA), Hamburg velilerini eyalet çapında temsil eder. LEA’ nın internet sayfasında tüm bilgileri ve adı geçen BEA, Bölge Veliler Komisyonlarının adreslerini de bulabilirsiniz.